Електропоштаcontact
для зареєстрованих

Рейтинг@Mail.ru

Кафедра гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

полковник ЛУХАНІН Володимир ВолодимировичНачальник кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін – полковник ЛУХАНІН Володимир Володимирович.

Загальноакадемічна кафедра гуманітарних та соціально-економічних дисциплін (далі ГСЕД) створена у складі Академії у серпні 2011 році на базі кафедри спеціальних дисциплін Військового інституту Одеського національного політехнічного університету, послідовниця кафедр суспільних наук та управління повсякденної діяльності військ Одеського інституту Сухопутних військ.

Кафедра здійснює підготовку курсантів, які навчаються за спеціальностями: Управління діями підрозділів Сухопутних військ, Фізичне виховання і спорт, Тилове забезпечення військ (сил), Автомобілі і автомобільне господарство, Ракетно-артилерійське озброєння.

Здійснює підготовку офіцерських кадрів та перепідготовку науково-педагогічних працівників системи вищої військової освіти. На кафедрі діють одно - та двомісячні курси перепідготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів.

Головним завданням кафедриє виконання навчальної, методичної роботи, науково-технічної діяльності на високому професійному рівні, забезпечення умов для ефективного і повного виконання курсантами (слухачами, студентами) навчальних планів і програм, досягнення мети навчання по дисциплінам визначених кваліфікаційними характеристиками та вдосконалення науково-педагогічних кадрів системи військової освіти України, сприяння вихованню особового складу Академії в дусі патріотизму.

кафедра гуманітарних та соціально-економічних дисциплін На кафедрі викладаються наступні дисципліни: Для курсантів:
- Історія України та Української культури;
- Українська мова за професійним спрямуванням;
- Основи фінансово – господарської діяльності частин;
- Економічна теорія;
- Економіка та організація виробництв;
- Філософія(філософія,релігієзнавство,логіка,етика і естетика);
- Політологія та Соціологія;
- Безпека військової діяльності;
- Військова педагогіка та психологія ( у тому числі лідерство );
- Морально - психологічне забезпечення підготовки та застосування Збройних Сил України;
- Спеціальна психологія;
- Правознавство (у тому числі основи військового законодавства та міжнародне гуманітарне право);
- Основи військового управління (у тому числі штабні процедури НАТО);
- Управління повсякденною діяльністю підрозділів (у тому числі охорона державної таємниці, безпека життєдіяльності, основи охорони праці, безпека військової діяльності );
кафедра гуманітарних та соціально-економічних дисциплін - Управління повсякденною діяльністю підрозділів;
 
для слухачів на курсах підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників (2 групи).
Дисципліни, які викладаються:
- Актуальні проблеми педагогіки вищої військової школи;
- Актуальні проблеми психології вищої військової школи;
- Педагогічна майстерність викладача вищої школи;
- Професійна педагогіка та методика викладання фахової дисципліни.
- Організація навчально-виховного процесу, методичної роботи та наукової і науково-технічної діяльності у вищій військовій школі.

Структура кафедри

кафедра гуманітарних та соціально-економічних дисциплін кафедра гуманітарних та соціально-економічних дисциплін Методична, наукова і науково-технічна діяльність кафедри здійснюється традиційно на високому рівні і є гордістю Військової академії. Цьому активно сприяють досвідчені науково-педагогічні працівники.

Начальник кафедри ГСЕД - полковник Луханін Володимир Володимирович, заступник начальника кафедри - кандидат наук з державного управління, підполковник Моторний Володимир Олександрович; доцент кафедри - підполковник Королюк Андрій Васильович; старший викладач кафедри – кандидат психологічних наук, підполковник Норчук Юрій Володимирович; викладач кафедри - майор Прижбило Тарас Віталійович; професори кафедри - доктор психологічних наук, професор, пр. ЗС України Снігур Людмила Анатоліївна та кандидат педагогічних наук, доцент, пр. ЗС України Сарафанюк Едуард Іванович; доцент кафедри - кандидат військових наук, доцент, пр. ЗС України Єфіменко Анатолій Євгенійович; старший викладач - кандидат військових наук, доцент, пр. ЗС України Манойло Олександр Григорович; старший викладач - кандидат політичних наук пр. ЗС України Саєнко Ірина Валентинівна; старший викладач - кандидат філософських наук, пр. ЗС України Паскалова Марина Ігнатівна; старший викладач - кандидат історичних наук, пр. ЗС України Ковальчук Станіслав Васильович; викладач - кандидат філософських наук, пр. ЗС України Рабокоровка Ганна Вікторівна;викладачі: пр. ЗС України Тарасенко Оксана Дмитрівна, пр. ЗС України Степанова Ірина Миколаївна.

кафедра гуманітарних та соціально-економічних дисциплін Науково-педагогічні працівники кафедри приймають активну участь у науково-дослідних роботах, науково-військових конкурсах, які сприяють розвитку військової освіти і науки, видають статті, монографії, посібники, збірники. На 15 посадах науково-педагогічних працівників працюють 5 військовослужбовців та 10 працівників Збройних Сил України, з них 1 доктор психологічних наук, професор; 7 кандидатів наук (2-кандидата військових наук, 1 - кандидат педагогічних наук, 2 - кандидат філософських наук, 1 - кандидат історичних наук, 1 - кандидат політичних наук).

На кафедрі ведеться наукова робота: видано понад 120 наукових праць, 1 підручник МОН, 17навчально-методичних посібників та довідників, понад13 наукових винаходів та патентів. Курсанти наукового гуртка активно приймають участь у конференціях, конкурсах наукових робіт та є призерами СНД, України та Військової академії.

кафедра гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 4. Навчально-матеріальна база кафедри забезпечує проведення усіх видів занять, передбачених навчальними планами і програмами, яка включає:

- 6 навчальних класів (2 класи лекційні на 80 та 90 навчальних місць), (4 класи для проведення групових занять по 30 навчальних місць, з них 1 клас комп’ютерний для проведення тестування).

До складу кафедри входить навчальний кабінет: Завідувачі навчальним кабінетом: Ковпак Діна Миколаївна та Хаджипуло Ірина Сергіївна, лаборанти: Пелих Тетяна Василівна та Федоренко Варвара Дмитрівна.

   


............................................................

students

Честь мужність